Saltar a continguts

Grup d'Esplai Apassomi

Navegació

Menú principal

Relacions Exteriors

A Catalunya, el món de l’Educació en el Lleure té una especial importància ja que compta amb molts anys de tradició i amb un important volum de persones i entitats que s’hi dediquen.

No és estrany, doncs, que moltes siguin les entitats i federacions que donin servei al Centres d'Esplai.

El món del Lleure educatiu a Catalunya està dividit en dos grans eixos: d’una banda, en relació a la confessionalitat de les entitats i de l'altra segons l’ideari al qual estan adscrites: podent ser Escoltes o Esplais.

El Grup d'Esplai Apassomi, com a Esplai Confessional que és, està federat al Moviment de Centres d'Esplai Crisitans Catalans de la Fundació Verge Blanca i Fundació Pere Tarrés. A més, en tant que centre federat en aquesta entitat, també forma part de la Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d'Esplai.
 

Logotip MCECC

Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) és una federació de centres d’educació en el lleure presents a les diferents diòcesis catalanes. Amb un bagatge de 50 anys d’experiència, agrupa més de 200 centres d’esplai, distribuïts en les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida, i també Andorra. Els centres del MCECC acullen uns 17.000 infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa i voluntària de més 3.500 monitors.

Els centres d’esplai del MCECC intervenen educativament per ajudar a viure una experiència de temps lliure amb sentit a través de:

 • La promoció de l’educació en el lleure des d’una visió integral de la persona.
 • La transformació en instruments d’acció pastoral, al servei de l’Església, per transmetre els valors de l’humanisme cristià.
 • La potenciació de l’associacionisme infantil, juvenil i del voluntariat.
 • La consciència de pertànyer a un Moviment català, arrelat en el nostre país, amb voluntat de creixement.
 • La transformació del nostre entorn des de la pròpia acció i a partir del compromís i la responsabilitat.


El MCECC treballa amb i per als centres d’esplai partint, sempre, d’una proposta educativa compartida. Els dóna suport, els assessora i els acompanya en el seu dia a dia en aspectes tècnics de gestió (tramitacions legals, recursos econòmics,..), en la seva acció educativa (formació, publicacions) i generant xarxa i capital social (proposant trobades i activitats o exercint un rol de representació i intermediació). En definitiva, la seva funció és servir en tot allò que millori la qualitat de les seves activitats i el seu funcionament com a entitats juvenils i voluntàries.
 

Logotip de la FVB

Fundació Verge Blanca

Què és la Fundació Verge Blanca?

La Fundació Verge Blanca és una institució de la Diòcesi de Lleida que té com a objectiu el servei a tota la societat en el camp concret de l'educació en l'esplai, d'infants, d'adolescents i joves, d'adults i de la tercera edat, tant des de les accions de voluntariat com des de l'àmbit professional.

Per a la realització de les seves activitats, la Fundació compta amb les tres seccions, que treballen en el camp del lleure:

 • Servei de Colònies de Vacances, entitat de servei per a centres d'esplai
 • Escola de l'Esplai de Lleida, formació d'educadors en el temps lliure i l'animació sòciocultural
 • MCECC-Lleida, agrupació de centres i grups d'educació en el lleure


La Fundació està oberta a totes aquelles persones que considerin la participació en el temps lliure com una eina d'integració social i educadora.

Grup d'Esplai Apassomi i FVB

El Grup d'Esplai Apassomi està federat al MCECC-Lleida de la Fundació Verge Blanca des de l'any 1993. El MCECC-Lleida agrupa un projecte educatiu comú, fonamentat en uns valors cristians i universals.

Els nostres monitors fan els crusos de formació a l'Escola de l'Esplai de Lleida. Cursos de monitors, de directors,... que ajuden a millorar la tasca educativa que es realitza a l'esplai!

Logotip de CCCCE

Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d'Esplai

La Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d'Esplai és una confederació d'entitats que es dediquen a donar servei en el camp de l'Educació en el Lleure.

Agrupa les diferents entitats diocesanes dels Bisbats de Catalunya amb l'objectiu de procurar un treball comú, atenent a nivell català les necessitats i realitats dels moviments de lleure confessionals.

Així, agrupa:

 • Les federacions de centres d'esplai cristians
 • Les escoles de formació de monitors i monitores
 • Les entitats prestadores de Serveis

 

Les entitats que en formen part són les següents:

 • Fundació Verge Blanca (Bisbat de Lleida)
 • Fundació Pere Tarrés (Bisbats de Barcelona)
 • Fundació Esplais Santa Maria de Núria (Bisbat d'Urgell)
 • Fundació Mossén Víctor Sallen (Bisbat de Solsons)
 • Fundació Santa Maria de Siurana (Bisbat de Tarragona)
 • Fundació Esplais de Girona - Mare de Déu del Mont (Bisbat de Girona)
 • Fundació Croera (Bisbat de Tortosa)

 

El Grup d'Esplai Apassomi, en tant que centre federat a Centres d'Esplai Crisitans de la Fundació Verge Blanca de Lleida, forma par de CCCCCE.

La Coordinació Catalana organitza diverses activitats com ara: Trobades de Monitors i Monitores a nivell català, trobades de Professors i Responsables dels diferents centes d'esplai i seccions de formació, publica una agenda de curs,...